Liên hệ

Trường tiểu học Khang Ninh

Địa chỉ: Thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà  Dương Thị Thuận – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 02813894056 – Email: c1khang ninh.pgdbabe@backan.edu.vn