Tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC KHANG NINH
BAN GIÁM HIỆU

11201873_1646535118927319_856410523833872177_n

DƯƠNG THỊ THUẬN

Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 02813894056

IMG_20170406_070929

NÔNG ÍCH THIỆN

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 01658929102

DSC_6885

LĂNG THỊ XUÂN

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 01663854322

  GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

DSC_6510

 QUAN VĂN THẮNG

Chức vụ: Giáo viên + TT chuyên môn

Điện thoại: 0972628550

Loan

MẪN THỊ LOAN

Chức vụ: Giáo viên + CT công đoàn

Điện thoại: 01274428776

 11953165_1646534985593999_6527685425489317708_n

DƯƠNG THỊ DUNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 095162924

2

HOÀNG THỊ THỨ

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0945210542

 3

HOÀNG THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01649968707

1507957_1646535538927277_2463062883223403335_n

HÀ THỊ THỂ

Chức vụ: Tổng phụ trách Đội

Điện thoại: 01629314782

2

NGUYỄN HỒNG THÊU

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0974145598

1

ĐẶNG THỊ NGUYỆT

Chức vụ: Y tế học đường 

Điện thoại: 0974895025

2

HOÀNG VĂN THÂM

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01667574936

DSC_6886

HOÀNG KIM LUYẾN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0979778429

 20151007_171016

MÃ THỊ HIỀN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01667488648

20151007_170959

TÔ THỊ NHUNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01653004618

 20151007_170636

DƯƠNG THỊ DUYÊN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01675931346

Vinh

TRIỆU ĐÌNH VINH

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0985610588

DSC_6231

BÙI THỊ PHƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0942983537

 11951121_1646536935593804_7742316956978077086_n

HOÀNG ĐÌNH TƯƠNG

Chức vụ: Thư viện + Thiết bị

Điện thoại: 0983596584

 11208653_1646535495593948_6505673500959756860_n

HOÀNG THỊ HUÊ

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0164500066

11224054_1646536842260480_7081584913577547690_n

DƯƠNG THỊ TIỆC

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0976850020

222222 (2)

LÝ THỊ PHƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01688108226

1

DƯƠNG VĂN VỰC

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0973698316

20151007_171844

TRIỆU THỊ XUÂN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 095064535

20151007_171255

SẰM THỊ HÀ

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0944530344

10274

DƯƠNG VĂN HỢP

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01275008731

1

BÀN VĂN TIÊU

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01273250271

20151007_171235

DƯƠNG THỊ LIN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01674349522

Ngoc

NÔNG VĂN NGỌC

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01258729886

20151007_170952

TRIỆU THỊ THU

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01643693931

20151007_171024

BÀN THỊ CHẠN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01253864635

 20151007_171545

TRIỆU THỊ QUAN

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0982580070

 20151007_171637

HOÀNG THỊ THIỆP

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01647563484

 10603738_1646536602260504_227624989960050995_n

DƯ HỒNG THÁI

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01666183219

 11954814_1646536408927190_25402501237233653_n

VY THANH LAM

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0983286594

20151007_170614

HÀ THỊ HUỆ

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 00974517762

20151007_171607

ĐINH THỊ HƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01685564799

DSC_6887

MA THỊ LIỄU

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01685700388

1

PHAN VĂN ĐẠT

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 01688154948

20151007_171209

TRƯƠNG THỊ NGA

Chức vụ: Giáo viên 

Điện thoại: 0978559046